Složení výboru

Předseda Ing. Jindřich Machálek
Místopředseda, Karavan Klub Vilibald Kalvar
Hospodář Roman Czyž
Vedoucí svépomocné dílny Václav Spívala
Klub historických vozidel Pavel Tkačík
Člen výboru Marek Bukač
Člen výboru Martin Schmack
Člen výboru Pavel Kubín
Člen výboru Radek Czyž
Předseda revizní komise Lumír Hrubý
Revizní komise Karel Karas
Revizní komise Ing. Jiří Kuczaj

 

Výborové schůze se konají pravidelně každé tři týdny vždy v pondělí od 17:00 hod. Zájemci kteří by chlěli pracovat v některém z naších klubů se mohou dostavit na výborové schůze. Vedoucí jednotlivých klubů jsou členové výboru AMK.

QR Code