Karavan Klub

Klub byl založen v roce 1983 při ZO AMK Hlučín. Činnost tohoto klubu spočívá ve vzájemném setkávání se s členy jiných karavan klubů, zejména našeho kraje. Náš klub sdružuje přibližně 20 posádek. Účastníme se srazů národních a mezinárodních, které pořádají jiné kluby celé ČR. Vyjíždíme i na zahraniční srazy. Na srazech se pořádají různé sportovní akce, rodinná setkání a poznávání historických a přírodních krás blízkého okolí srazů. Hlučínský Karavan klub organizuje již pravidelně dvakrát ročně klubové srazy a to na jaře, když zahajujeme sezónu a na podzim, pro ukončení. Náš karavan klub sdružuje zejména členy, kteří rádi cestují s celou rodinou a nebojí se rozdávat příjemnou náladu.

Více informací o fungování, popřípadě členství v Karavan klubu se dozvíte od pana Vilibalda Kalvara , nebo na pravidelných výborových schůzích.

 

QR Code