Klub historických vozidel

Po zkušenostech s pořádáním soutěží historických vozidel v Hlučíně, bylo rozhodnuto na výboru AMK Hlučín rozšířit naše odbornosti o jeden klub a tím je Klub historických vozidel. Nebývalý zájem občanů města a okolních obcí při pořádání akcí historických vozidel nám dal najevo, že tento klub nově založený po hlavičkou AMK Hlučín bude slavit úspěchy.  Klub historických vozidel Hlučín začal úzce spolupracovat s Klubem historických vozidel v Kravařích a vzájemná spolupráce přinesla i výsledky. Každoročně se pořádá velká akce pro historická vozidla a tím je Prajzská rely.

Zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí být členy tohoto klubu rádi přivítáme. Více informací se dozvíte od pana Pavla Tkačíka, nebo na pravidelných  výborových schůzích.

 
QR Code