Složení výboru

Předseda Marek Bukač
Místopředseda Radek Czyž
Hospodář Roman Czyž
Klub historických vozidel/KHV Pavel Tkačík
Automobilové orientační soutěže/AOS Martin Schmack
Člen výboru Pavel Chlebiš
Člen výboru Pavel Kubín
Předseda revizní komise Lumír Hrubý
Revizní komise Karel Karas
Revizní komise Ing. Jiří Kuczaj
Karavan klub/KK Vilibald Kalvar
Svépomocná dílna Václav Spívala, Radek Czyž

 

Výborové schůze se konají pravidelně každé tři týdny vždy v pondělí od 17:00 hod. Zájemci kteří by chlěli pracovat v některém z naších klubů se mohou dostavit na výborové schůze. Vedoucí jednotlivých klubů jsou členové výboru AMK.

QR Code